ho - безплатний хостінг!

Персональний сайт Дмитра Сепетого


Про автора

Контактний е-mail:

dsepetij@ukr.net

Книги:

Відкрите суспільство: етика та раціональність. - К.: "Смолоскип", 2007. - 355 c.

Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я

Сознание как субъективность: тайна Я

 

Лекції та навчальні матеріали:

Психофізична проблема

Раціональність та розвиток знання: від класичних теорій Нового часу до критичного раціоналізму Карла Поппера та панкритичного раціоналізму Вільяма Бартлі

Філософські тексти і фрагменти - студентам для самостійного опрацювання

 

Есе:

Українська ідея: альтернативи і перспективи

Есе про справжнє кохання

Василь Симоненко - поет відлиги

Репресоване шістдесятництво

 

Деякі статті у фахових виданнях:

Фiлософiя свiдомостi Вiльяма Хаскера: аргументацiя за iнтеракцiонiстський дуалiзм // Актуальні проблеми духовності. - 2016. - Вип. 17.

Психофізичний дуалізм Декарта у сучасній ретроспективі // Філософська думка. - 2016. - №3.

Чому існує «Важка проблема свідомості»? // Філософська думка. - 2016. - №2.

Mysteries of Mind and Matter in the Perspective of Colin McGinn's Philosophy // Philosophy & Cosmology. - 2016. - Vol. 16.

Аргумент зомбi проти матерiалiзму: проблема тлумачення та захисту // Актуальні проблеми духовності. - 2015. - Вип. 16.

Свiдомiсть, комп’ютери та новий мозок Мерi // Актуальні проблеми духовності. - 2014. - Вип. 15.

Проблема свободи волі та відповідальності в контексті альтернативи детермінізму та індетермінізму // Практична філософія. - 2011. - Вип. 1.

Філософія смислу Віктора Франкла як автономна етика відповідальності // Практична філософія. - 2010. - Вип. 1.

Концепція “трьох основних історичних типів світогляду” як пережиток радянської ідеології

Діалектика versus метафізика: переоцінка дилеми // Філософська думка. - 2006. - №4.


Деякі сайти, на які варто звернути увагу :

Моя наука – популяризація науки від українських вчених

The Ukrainians — онлайн-журнал про українців, ініціативу та відповідальність

Журнал "Філософська думка"

Журнал "Актуальні проблеми духовності"

Видавництво "Смолоскип"

Агенство стратегічних досліджень

Незалежний культурологічний часопис "Ї"