[Головна сторінка персонального сайту Дмитра Сепетого]

 

Сепетий Д.П. Свідомість як суб’єктивність: таємниця Я.

Запоріжжя: Просвіта, 2017. – У 2-х книгах.

Книга 1. Зомбі,комп’ютери та Абсолютний Дух. – 304 c. [Завантажити .pdf-файл]

Книга 2. Привид у машині проти демона Лапласа. – 284 с. [Завантажити .pdf-файл]

У друкованій формі книги можна замовити у автора: dsepetij@ukr.net

 

У монографії розглядаються, з дуалістичних позицій, основні проблеми розуміння природи свідомості та її відношення до фізичної реальності (матерії). Висвітлюється зміст найважливіших дискусій, теорій та аргументів у світовій філософії свідомості ХХ - початку ХХІ ст. Призначено не лише для професійних філософів, а для усіх, хто зацікавлений загадкою власного Я і готовий докласти розумових зусиль для її осмислення.

 

Зміст

 

Книга 1. Зомбі, комп’ютери та Абсолютний Дух

Передмова

Частина 1. Чому свідомість не вписується в матеріалістичну картину світу

1. Основні поняття: фізичне та психічне (матерія та свідомість)

2. Теорія душі проти теорії мозку. Аргумент знання та репрезентаціонізм

3. Аргумент Кріпке та аргумент зомбі

4. Детальніше про “одне й те саме з різних точок зору”

5. Комп’ютерна аналогія. Проблема розуміння: “китайська кімната” та “прощосьність” (інтенціональність)

6. Діалектичний матеріалізм і матеріалістичний емерджентизм. Надвідповідність (супервентність) та важка проблема свідомості

Післямова. Матеріалізм як форма сцієнтизму

Частина 2. Від соліпсизму до ідеалізму

7. Чи існує фізична реальність поза свідомістю?

Додатки

Дуалісти мимоволі: філософія свідомості Р.Талліса, Р.Сперрі, Т.Нагеля, Ж.Левіне, К.Мак-Гіна, Г.Строусона

 

Книга 2. Привид у машині проти демона Лапласа

Частина 3. Дуалізм та панпсихізм: альтернативи та проблеми

8. Проблема персональної ідентичності

9. Різновиди дуалізму та панпсихізм

10. Епіфеноменалізм та інтеракціонізм. Проблема взаємодії. А також: проблема існування інших свідомостей

11. Подрібнена свідомість, расселіанізм та детермінізм

12. Карл Поппер: критика матеріалізму та епіфеноменалізму; теорія трьох світів

13. Морально-практичний аспект: проблема відповідальності

14. Проблеми дуалістичної (плюралістичної) онтології

Частина 4. Смерть і безсмертя

15. Поблизусмертні переживання

16. Версія Канта

17. Проблема смерті та безсмертя в філософії, релігії, психології

Післямова. Духовні недуги сучасності: “страх перед релігією”, некрофілія та спірітофобія

Додатки

Метафізичний реалізм проти трансцендентального ідеалізму

Сюзен Блекмор: матеріалізм як ілюзіонізм

Література

 

[Головна сторінка персонального сайту Дмитра Сепетого]