На головну сторінку

Сепетий Д. Вiдкрите суспiльство: етика та рацiональнiсть. - К.: Смолоскип, 2007. - 355 с.

Зміст

 

Петро Вознюк. Відкриті питання "відкритого суспільства"

Від автора: про що ця книга?

Вступ

Варіації в інтерпретаціях

 

Розділ І. Теорії демократії та свободи

1. Метаморфози демократії

2. Три концепції свободи

3. Свобода та проблема смислу

Додаток. Свобода, духовність, щастя та смисл: міркування класиків

4. Свобода в футуристичній теорії Карла Маркса

5. Лібералізм, ліберальна демократія

6. Ринок і свобода: між Смітом та Марксом

7. Економічні та етичні концепції лібералізму

 

Розділ II. Етика та політика

1. Відкрите суспільство: базові цінності

2. Егоїстичні та утилітаристські концепції ліберальної етики та цінності відкритого суспільства

3. Етика та історія, норми та факти, мораль та істина

 

Розділ III. Критичний раціоналізм та суспільні науки

1. Філософія науки як ключ до філософії суспільства

2. Геґельянська лженаука як інтелектуальне підґрунтя тоталітаризму

3. Матеріалізми Маркса та Енґельса

4. Марксизм та економічна наука

5. Проблема єдності наукового методу та сцієнтистське збочення

6. Специфіка суспільних наук

7. Сорос проти Поппера: а чи можливі взагалі суспільні науки?

 

Розділ IV. Почастинна соціальна інженерія

1. Соціальна інженерія: почастинний та холістичний підходи

2. За абсолютне добро чи проти конкретного зла?

3. Почастинна соціальна інженерія проти історицизму

4. Почастинна соціальна інженерія та вільний ринок

5. Нова ситуація, нові проблеми, новий історицизм

 

Розділ V. Примара абстрактного суспільства

Реабілітація сакрального?

Відкрите суспільство та культура

Амбівалентність етики Канта

Абстрактне суспільство

Абсолютно відкрите до змін суспільство

 

Список літератури